Pravidlá hodnotenia disciplíny Súťaž o najkrajšie žriebätko na Hobbyhorse Šampionáte 2024

Základná podmienka:

Prvou podmienkou účasti na tejto disciplíne je maximálna veľkosť koníka – meraná len veľkosť hlavy a tela bez uší a palice – do 30 cm.

Druhou podmienkou je prezentácia bez vybavenia – čiže bez parelky, oťaží, uzdy a pod.

Kritéria hodnotenia:

V disciplíne Súťaž o najkrajšie žriebätko budú hodnotené tieto kritériá

  • prvý dojem
  • celkový vzhľad žriebätka a doprovodu, zladenie
  • chôdza
  • poslušnosť
  • presnosť
  • dodržanie pravidiel
  • pozdrav

Celkový počet bodov, ktoré môžu byť udelené je 70 bodov (10 bodov/kritérium).

Následne sa vypočíta Celkové skóre podľa nasledujúceho vzorca:

Celkové skóre v % = Celkové skóre v bodoch/70*100%

Víťazom sa stáva jazdec, ktorý dosiahne najvyšie skóre v %. Ďalší jazdci budú usporiadaní podľa dosiahnutého skóre zostupne (od najvyššieho skóre v % smerom dole). Vyhodnotených bude 7 prvých miest.

V prípade, ak jazdci dosiahnu rovnaké skóre – rozhodne rozhodca o konečnom poradí jazdcov s rovnakým skóre.

 

Priebeh disciplíny

Doprovod privedie žriebätko do arény, pozdraví sa. V aréne urobí dve kolá. Prvé kolo pôjde v kroku, druhé kolo v kluse.

Počas predvádzania doprovod drží žriebätko z vonkajšej strany tak, aby ho porota dobre videla a vedela si pozrieť či spĺňa všetky kritéria

Po skončení druhého kola doprovod vyvedie žriebätko von z arény.

Otázky a odpovede

Máte ďalšie otázky?

Otázky a odpovede SK