Športový klub Hobbyhorse Slovakia

Športový klub Hobbyhorse Slovakia

Hobbyhorsing je na Slovensku zaregistrovaný ako šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Hobbyhorse Slovakia je zaregistrovaná ako právnická osoba, ktorá vykonáva zápis športovcov v hobbyhorsingu do registra fyzických osôb v športe. 

hobbyhorse sampionat6

Každý člen športového klubu Hobbyhorse Slovakia je automaticky zapísaný ako športovec v hobbyhorsingu, čím mám možnosť sa zúčastňovať sa medzinárodných súťaží ako reprezentant Slovenskej republiky.

hobbyhorse sampionat8

Výhody členstva k športovom klube Hobbyhorse Slovakia:

Možnosť kontaktu s hobbyhorsermi

Získaš možnosť byť neustále v kontakte so všetkými, ktorí hobbyhorsing berú naozaj vážne. Pridaj sa k nám Hobbyhorseri sú všade!

Súťaže, zrazy, stretnutia, vychádzky

Môžeš sa pravidelne zúčastňovať vychádzok, spoločného trénovania, súťaží a zrazov členov športového klubu

Tréningy s fínskymi trénermi

Zdokonaľ sa v skokoch alebo v drezúre pomocou certifikovaných hobbyhorse trénerov priamo z Fínska. Pomôžeme ti byť lepší.

Hobbyhorsing sa na Slovensku zviditeľnil ako šport až v roku 2022. Jeho začiatky sú však už dávno pred tým, amatérskym trénovaním a výrobou hobbyhorse koní.

Tím Hobbyhorse Slovakia je od začiatku spoločenstvom všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tvorby súťaží a podujatí na zviditeľnenie športu hobbyhorsing. Teraz máš možnosť sa pripojiť aj ty!

Získaš informácie ako prvý

Máš možnosť získať informácie o pripravovaných podujatiach medzi prvými. Ďalej ako člen budeš mať zvýhodnené podmienky účasti.

Si súčasťou jedinečného tímu

Ako člen športového klubu máš možnosť pomáhať a byť súčasťou prípravného tímu na všetkých pripravovaných akciách. To sa počíta!

Hobbyhorse Šampionát

Ako člen klubu máš možnosť prednostnej registrácie a zvýhodnené štartovné! Si jeden z nás!

Hobbyhorse Kosice ucastnici 12

Hobbyhorse Slovakia je medzinárodné združenie priaznivcov hobbyhorsingu. Hobbyhorsing je na Slovensku relatívne nové športová disciplína, ktorá si však získava čoraz viac priaznivcov. Súťažiaci v hobbyhorsingu používajú športovú pomôcku hobbyhorse (je to napodobenina konskej hlavy, ktorá ja pevne uchytená na drevenú palicu) na plnenie súťažných disciplín ako napr. parkúr alebo drezúra.

Hobbyhorse Slovakia je organizátorom medzinárodného šampionátu v hobbyhorse: Hobbyhorse Championship. Koná každý rok v jarných mesiacoch. Spolupracujeme so združeniami z Fínska, Rakúska, Českej republiky, Poľska.