Slovenský rekord v skoku do výšky s hobbyhorse je tu.

V slovenskej knihe rekordov je zapísaný nový rekord!

V skoku do výšky cez prekážku s hobbyhorse!

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu sa konal koncom leta, 28.8.2022 v Košiciach. Na podujatie, ktoré bolo súčasťou stretnutia hobbyhorse na východnom Slovensku sa zaregistrovalo celkom 13 súťažiacich.

účastníci skoku do výšky

Súťaž prebiehala podľa schválených pravidiel. Pravidlá sú prístupné na tejto linke. Z celého priebehu konania pokusu o slovenský rekord sa robil neprerušovaný videozáznam.

Tréning 5

Každý účastník súťaže mal 2 pokusy. Začínalo sa na preskoku prekážky vo výške 80 cm, ktorá sa postupne navyšovala. Najskôr o 10 cm, neskôr o 5 cm.

Bola kontrolovaná výška skoku, dopad a samotný preskok.

Tréning 8

Víťazom skoku vo výšky, ktorý bude zapísaný aj do slovenskej knihy rekordov sa stala Lea Machyniaková, z klubu Hobbyhorse Slovakia. Srdečne blahoželáme!

Aktuálna hodnota slovenského rekordu v skoku do výšky s hobbyhorse je 110 cm.

Skok mohutnosti Lea 1200×900

Trúfate si tento rekord prekonať?

Ďalšie pokusy o prekonanie slovenského rekordu v skoku do výšky budeme pravidelne organizovať, buď ako samostatné akcie alebo ako súčasť oficiálnych podujatí Hobbyhorse Slovakia – napr. Hobbyhorse Championship. Sledujte naše stránky a instagramový profil.

Pozrite si video z víťazného preskoku, ktorý je aktuálne slovenským rekordom v skoku do výšky s hobbyhorse.