Korešpondenčná adresa:

Hobbyhorse Slovakia, o.z.
Karpatské námestie 10A
Bratislava
831 06
Slovakia

IČO: 54 551 200

Občianske združenie je zaregistrované pod registračným číslom VVS/1-900/90-63845, na Ministerstve vnútra, Drieňová 22, Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár SK

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár SK

Korešpondenčná adresa:

Hobbyhorse Slovakia, o.z.
Karpatské námestie 10A
Bratislava
831 06
Slovakia

IČO: 54 551 200

Občianske združenie je zaregistrované pod registračným číslom VVS/1-900/90-63845, na Ministerstve vnútra, Drieňová 22, Bratislava