Spooky Hobbyhorse Zraz

⚡ 4.11.2022 (piatok) ⚡
🕓 od 16:00 hod 🕓
Sad Janka Kráľa
v Petržalke

Jedinečné stretnutie hobbyhorserov 🎃 v Sade Janka Kráľa v Bratislave Petržalke v duchu najlepších halloweenských akcií 🧛. Celkovú atmosféru „dokresľovalo“ super jesenné počasie 🌧. Od rána dážď a vietor 🌬.

Nič nás však nezastavilo 🛑. Našli sme náhradné priestory pod mostom SNP, kde sme rozložili prekážky a stanovištia pre plnenie halloweenských úloh.

Spooky Hobbyhorse Zraz Ucastníci2

Účastníkov čakali:

 

🕯️ ulička hrôzy 🕯️

👺 súťaž o najkrajšiu masku 👺

🐴 osobné stretnutie s KHT VAPALO 🐴

🍬 prekvapenie – členovia skupiny Hudba Vesmírna 🍬

Sme veľmi radi, že aj napriek nepriaznivému počasiu sa zrazu zúčastnilo väčšina prihlásených hobbyhorserov 🍫 a tak nás celkom spolu s rodičmi bolo pod mostom viac ako 30 cool.

 

Spooky Hobbyhorse Zraz Ucastníci3

Ešte väčšiu radosť sme mali z toho, že na stretnutie prišla aj fínska hobbyhorserka kht.vapalo a tiež Sorizzo a Marek, členovia skupiny S hudbou vesmírnou🚀.

Spooky Hobbyhorse Zraz Ucastníci1

Galéria masiek

Hobbyhorsing je šport, priateľstvo aj dobrá nálada. Prinášame niekoľko fotografií v galérii o tomto skvelom dni.

Hobbyhorse Slovakia – robíme to pre vás!

Spooky Hobbyhorse Reakcie Ucastnikov

Spooky Hobbyhorse Zraz

4.11.2022 (piatok) ⚡
🕓 od 16:00 hod 🕓
Sad Janka Kráľa
v Petržalke

Hobbyhorse Slovakia je medzinárodné združenie priaznivcov hobbyhorsingu. Hobbyhorsing je na Slovensku relatívne nové športová disciplína, ktorá si však získava čoraz viac priaznivcov. Súťažiaci v hobbyhorsingu používajú športovú pomôcku hobbyhorse (je to napodobenina konskej hlavy, ktorá ja pevne uchytená na drevenú palicu) na plnenie súťažných disciplín ako napr. parkúr alebo drezúra.

Hobbyhorse Slovakia je organizátorom medzinárodného šampionátu v hobbyhorse: Hobbyhorse Championship. Koná každý rok v jarných mesiacoch. Spolupracuje s inými hobbyhorsing združeniami z Fínska, Rakúska, Českej republiky, Poľska.