hobbyhorse s koňom

Hobbyhorse Slovakia, o.z.

Sme medzinárodné združenie, priaznivcov hobby horsingu . Ciele združenia:

Vytvárať podmienky pre rozvoj, prípravu a napredovanie v športe hobbyhorsing

Ďalej vytvárať podmienky pre súťaže, mobilizovať príbuzné športové odbory a spolky na ich realizáciu a spolupodieľať sa na príprave Hobbyhorse Championship Slovakia.

Združovať a spájať deti, mládež a priateľov športu hobbyhorsing

Tiež vytvárať podmienky pre vznik spolkov a združení v mene športu hobbyhorsing. Podpora mladých začínajúcich jazdcov v prípravných stretnutiach športu hobbyhorsing.

Nadväzovanie kontaktov, spájanie krajín, vytváranie podmienok pre spoluprácu so zahraničnými zástupcami športu hobbyhorsing.

Ďalej spolupráca pri príprave Hobbyhorse Championship Slovakia so zahraničnými zástupcami športu hobbyhorsing.

Podpora a zjednotenie zástupcov vytvárajúcich materiálne podmienky

ako aj pomôcok a doplnkov pre šport hobbyhorsing. Vytváranie podmienok pre šírenie dobrého mena tvorcov hobbyhorse koní zo Slovenska.

Spájanie detí v športe, láske k pohybu a nadviazaniu priateľstiev.

Podporujeme, aby sa u detí pri športovaní nevytvárali len športové návyky ale aj spoločenské, medziľudské a kamarátske vzťahy.

členky hobbyhorse slovakia

Členstvo v Hobbyhorse Slovakia

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Stanovy združenia si môžete stiahnuť z tejto linky.

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Ak sa vám páčia naše ciele a chceli by ste sa podieľať na ich napĺňaní radi vás privítame v našom združení. Žiadosť o členstvo pošlite mailom na adresu [email protected]. Obratom vám zašleme ďalšie informácie k členstvu.

členka hobbyhorse slovakia

Hobby horse komunita

Hobby horsing nie je len šport ale aj vhodná príležitosť pre nové priateľstvá a vzťahy.