Kalendár podujatí organizovaných Hobbyhorse Slovakia

Na tejto stránke nájdete prehľad o našich podujatiach – akciách, tréningoch, stretnutiach, súťažiach. Kalendár priebežne dopĺňame. V zozname nájdete aj naše minulé organizované akcie.

[events-calendar-search placeholder="Vyhľadaj udalosti" show-events="5" disable-past-events="false" layout="large"]
[events-calendar-templates template="default" style="style-1" category="all" date_format="DM" start_date="" end_date="" limit="3" order="ASC" hide-venue="no" time="future" featured-only="false" "]

Predchádzajúce hobbyhorse podujatia

Prehľad hobbyhorse podujatí, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcich mesiacoch.

[events-calendar-templates template="default" style="style-1" category="all" date_format="DM" start_date="" end_date="" limit="3" order="desc" hide-venue="no" time="past" featured-only="false" "]