Skok do výšky s hobbyhorse – slovenský rekord

Skok Do Výšky S Hobbyhorse Logo

V roku 2023 sa uskutočnil druhý ročník obľúbeného podujatia – Skok vo výšky s hobbyhorse 27.8.2023 v Mestskom parku v Košiciach.

15 súťažiacich prišlo prekonať aktuálny slovenský rekord, ktorý bol stanovený v roku 2022 vo výške 110 cm.

Podujatie sa konalo počas letného zrazu hobbyhorserov z košického kraja v spolupráci s organizáciou Slovenské rekordy, ktorá vedie oficiálnu knihu slovenských rekordov.

Minuloročný rekord sa podarilo prekonať a bol stanovený nový slovenský rekord v skoku do výšky s hobbyhorse!

Skok Mohutnosti 2023 Účastníci

Účastníci skoku do výšky s hobbyhorse 2023

Nová hodnota slovenského rekordu v skoku do výšky s hobbyhorse je 125 cm.

Držiteľkou rekordu je Nikol Bartošíková.

Srdečne blahoželáme!!!

Nikol Slovenský Rekord

Držiteľka slovenského rekordu v skoku do výšky s hobbyhorse 2023

Súťaž prebiehala podľa schválených pravidiel. Kompletné pravidlá sú prístupné na tejto linke.

Skoky sa uskutočnili na špeciálnej prekážke pripravenej pre takéto podujatia s presným meraním výšky.

Z celého priebehu konania pokusu o slovenský rekord sa vytváral neprerušovaný videozáznam, ktorý slúži ako potvrdenie, že celé podujatie prebehlo podľa určených pravidiel.

Galéria účastníkov podujatia

Nikol Bartošíková
Emma Štefániková
Karolína Menšíková
Martina Menšíková
Nikola Gašparová
Nikol Bartošíková
Eva Ňuňková
Katarína Hudáková
Mia Machyniaková
Vikória Sújová
Nikol Bartošíková
Ivana Bíróová
Kristína Kindermayová
Mia Stieranková
Viktória Loy

Video víťazného skoku

Aktuálny rekord v skoku mohutnosti s hobbyhorse už môžete nájsť aj na oficiálnych stránkach slovenských rekordov.

Partner podujatia

Slovenske Rekordy Logo

Pozrite si aj minuloročné stránky z prekonania rekordu v skoku mohutnosti s hobbyhorse z roku 2022.