Prihlásenie do športového klubu Hobbyhorse Slovakia

Dôležité: Pri registrácii do športového klubu je potrebné vyplniť aj dátum narodenia a rodné číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre registráciu športovca na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vaše údaje chránime. Prečítajte si aj Zásady ochrany osobných údajov. V prípade, ak máte ďalšie otázky, kontaktuje nás mailom na adrese [email protected].

Prihlaška HH Klub - SK

Na jednu emailovú adresu môžete zaregistrovať len jedného člena klubu Hobbyhorse Slovakia.

Pre registráciu fyzickej osoby v databáze športovcov je potrebné zadať dátum narodenia a rodné číslo.

, keďže váš zadaný vek je , je potrebné, aby vašu účasť na stretnutí odsúhlasil váš zákonný zástupca (rodič). Prosím, uveďte jeho meno a súhlas

Športový klub Hobbyhorse Slovakia