Login to the Hobbyhorse Slovakia sports club

Important: When registering for a sports club, you must also fill in your date of birth and birth number. This information is necessary for the registration of the athlete with the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. We protect your data. Read also

Privacy Policy

. If you have further questions, please contact us by email at

[email protected].

Prihlaška HH Klub - SK

Na jednu emailovú adresu môžete zaregistrovať len jedného člena klubu Hobbyhorse Slovakia.

Pre registráciu fyzickej osoby v databáze športovcov je potrebné zadať dátum narodenia a rodné číslo.

, keďže váš zadaný vek je , je potrebné, aby vašu účasť na stretnutí odsúhlasil váš zákonný zástupca (rodič). Prosím, uveďte jeho meno a súhlas

Hobbyhorse Sport Club Slovakia