Oficiálne výsledky pre disciplínu Súťaž o najkrajšie žriebätko na Hobbyhorse šampionáte 2023:

Zverejnený je len zoznam oficiálne odmeňovaných miest. Celkový zoznam súťažiacich s umiestnením je pre zúčastnených súťažiacich dostupný na vyžiadanie.
Poradie
Športové číslo
Meno
Hobbyhorse
Výsledné hodnotenie
1.
728
Ramóma Tétényi
Táltos
98,571 %
2.
509
Daniela Ježová
my little pretty beauty (Beauty)
97,143 %
3.
718
Barča Němcová
Bubble
95,714 %
4.
489
Viktória Vaňková
Black Dragon
95,714 %
5.
582
Karolína Šimáčková
Orion
94,286 %
6.
616
Alexandra Bíróová
Blue
94,286 %
7
774
Rael Jarmas
Solkun Dambar
90,000 %

Poznámka: V prípade ak viacerí súťažiaci dosiahli rovnak0 hodnotenie, rozhodli o konečnom poradí rozhodcovia danej disciplíny.

Pravidlá hodnotenia disciplíny Súťaž o najkrajšie žriebätko

Základná podmienka:

Prvou podmienkou účasti na tejto disciplíne je maximálna veľkosť koníka – meraná len veľkosť hlavy a tela bez uší a palice – do 30 cm.

Druhou podmienkou je prezentácia bez vybavenia – čiže bez parelky, oťaží, uzdy a pod.

Kritéria hodnotenia:

V disciplíne Súťaž o najkrajšie žriebätko budú hodnotené tieto kritériá

  • prvý dojem
  • celkový vzhľad žriebätka a doprovodu, zladenie
  • chôdza
  • poslušnosť
  • presnosť
  • dodržanie pravidiel
  • pozdrav

Celkový počet bodov, ktoré môžu byť udelené je 70 bodov (10 bodov/kritérium).

Následne sa vypočíta Celkové skóre podľa nasledujúceho vzorca:

Celkové skóre v % = Celkové skóre v bodoch/70*100%

Víťazom sa stáva jazdec, ktorý dosiahne najvyšie skóre v %. Ďalší jazdci budú usporiadaní podľa dosiahnutého skóre zostupne (od najvyššieho skóre v % smerom dole). Vyhodnotených bude 7 prvých miest

V prípade, ak jazdci dosiahnu rovnaké skóre – rozhodne rozhodca o konečnom poradí jazdcov s rovnakým skóre.

 

Priebeh disciplíny

Doprovod privedie žriebätko do arény, pozdraví sa. V aréne urobí dve kolá. Prvé kolo pôjde v kroku, druhé kolo v kluse.

Počas predvádzania doprovod drží žriebätko z vonkajšej strany tak, aby ho porota dobre videla a vedela si pozrieť či spĺňa všetky kritéria

Po skončení druhého kola doprovod vyvedie žriebätko von z arény.

Dúfame, že sa vám tato úplne nová disciplína hobbyhorse šampionátu bude páčiť a že si ju užijú aj vaši kamoši.

Aktualizácia, 1. mája 2023