Organizujete hobbyhorse podujatie?

Pridajte ju na naše stránky do Kalendára podujatí. Vyplňte formulár a my vaše podujatie spropagujeme na stránkach Hobbyhorse Slovakia.

Pošlite nám informácie o vašej akcii SK

Najskôr zadajte základné kontaktné informácie o vás. Tieto informácie nebudú zobrazené v kalendári udalostí. Slúžia len pre identifikáciu zadávateľa a prípadný kontakt pre poskytnutie ďalších informácií.

Teraz zadajte informácie o vašej hobbyhorse udalosti

Hobbyhorse Slovakia je medzinárodné združenie priaznivcov hobbyhorsingu. Hobbyhorsing je na Slovensku relatívne nové športová disciplína, ktorá si však získava čoraz viac priaznivcov. Súťažiaci v hobbyhorsingu používajú športovú pomôcku hobbyhorse (je to napodobenina konskej hlavy, ktorá ja pevne uchytená na drevenú palicu) na plnenie súťažných disciplín ako napr. parkúr alebo drezúra.

Hobbyhorse Slovakia je organizátorom medzinárodného šampionátu v hobbyhorse: Hobbyhorse Championship. Koná každý rok v jarných mesiacoch. Spolupracuje s inými hobbyhorsing združeniami z Fínska, Rakúska, Českej republiky, Poľska.