Ďakujeme za vašu podporu!

Tešíme sa, že máte záujem podporiť  najväčšiu hobbyhorse akciu na Slovensku v roku 2024 – Hobbyhorse Šampionát.

V krátkom čase sa s vami skontaktujeme a dohodneme podrobnosti vzájomne výhodnej spolupráce.

V prípade, ak by ste nás chceli kontaktovať aj skôr, môžete nám priamo napísať na e-mailovú adresu
[email protected].