Základné pravidlá pre Hobbyhorse Šampionát 2024

Táto stránka obsahuje aktuálny zoznam publikovaných pravidiel Hobbyhorse Šampionátu 2024ďalej propozície a pravidlá hodnotenia jednotlivých súťažných kategórií. Stránka je priebežne aktualizovaná.

V prípade, ak ste hľadali a nenašli nejakú informáciu, napíšte nám na adresu [email protected].

i 3 Obsah stránky

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky Hobbyhorse Šampionátu a kvalifikačných kôl new window icon – obsahujú základné pravidlá registrácie, zrušenia, bezpečnosti, ktorými sa riadi Hobbyhorse Šampionát a tiež kvalifikačné kolá pred hobbyhorse šampionátom. Pri odosielaní registrácie je potrebné odsúhlasiť tieto pravidlá.

Všeobecné podmienky športových akcií Hobbyhorse Slovakia new window icon – obsahujú základné pravidlá registrácie, zrušenia, bezpečnosti, ktorými sa riadia podujatia, ktoré sú organizované Hobbyhorse Slovakia s výnimkou Hobbyhorse šampionátu a kvalifikačných kôl pred Hobbyhorse Šampionátom, ktoré majú vypracované samostatné podmienky. Pri odosielaní registrácie je potrebné odsúhlasiť tieto pravidlá.

Drezúra

Pravidlá súťažnej drezúry new window icon – obsahujú popis základných krokov v drezúre ako aj spôsob hodnotenia drezúry na kvalifikačných  kolách

➜ Drezúra jednotlivcov podľa Päivi- kroky new window icon– stiahnite si v pdf popis jednotlivých krokov

➜ Drezúra jednotlivcov podľa Päivi – drezúrny obdĺžnik new window icon – stiahnite s obrázok s nákresom drezúrneho obdĺžnika s rozmiestnením písmen.

➜ Drezúra dvojíc – hodnotiaci hárok new window icon– stiahnite si v pdf popis jednotlivých krokov vrátane koeficientov pre hodnotenie

➜ Drezúra dvojíc – drezúrny obdĺžnik new window icon – stiahnite s obrázok s nákresom drezúrneho obdĺžnika s rozmiestnením písmen.

➜ Drezúra jednotlivcov – free style – hodnotiaci hárok new window icon– stiahnite si v pdf popis jednotlivých krokov vrátane koeficientov pre hodnotenie

➜ Drezúra jednotlivcov – free style – drezúrny obdĺžnik new window icon – stiahnite s obrázok s nákresom drezúrneho obdĺžnika s rozmiestnením písmen.

➜ Drezúra jednotlivcov podľa Alamy – kroky new window icon– stiahnite si v pdf popis jednotlivých krokov v súťažnej drezúre na kvalifkačných kolách.

➜ Drezúra jednotlivcov podľa Alamy – drezúrny obdĺžnik new window icon – stiahnite s pdf s nákresom drezúrneho obdĺžnika s rozmiestnením písmen.

Skok do výšky s hobbyhorse

Skok do výšky s hobbyhorse – základný new window icon – obsahujú základné pravidlá pre skok do výšky (predtým skok mohutnosti)

Skok do výšky s hobbyhorse – pokročilí new window icon – obsahujú základné pravidlá pre skok do výšky (predtým skok mohutnosti)

Najkrajšie žriebätko

Súťaž o najkrajšie žriebätko new window icon – obsahujú základné pravidlá pre skok do výšky (predtým skok mohutnosti)

Súťaž o najkrajšieho hobbyhorse (online súťaž)

Štatút online súťaže  new window icon – obsahujú základné pravidlá pre online súťaž

 

Dátum poslednej aktualizácie: Máj 2024