Harmonogram Hobbyhorse Šampionátu 2024

Tesne pred konaním šampionátu zverejníme detailný harmonogram zaregistrovaných súťažiacich na jednotlivých disciplínach. Všetci zaregistrovaní súťažiaci ho dostanú mailom na adresu, ktorú zadali pri registrácii.

Harmonogram bude k dispozícii návštevníkom a súťažiacim počas celého šampionátu na špeciálnej webovej stránke. Hľadajte QR kód, ktorý sa bude nachádzať na mieste konania šampionátu.

Na obrazovkách v priestoroch športovej haly budeme v priebehu dňa informovať o súťažiacich, ktorí sa majú v predstihu pripraviť na jednotlivých disciplínach. Keď bude zobrazené meno súťažiaceho na obrazovke – dostaví sa k vstupu na disciplínu a počká na vyvolanie rozhodcom.

Každý účastník, predávajúci, návštevník obdrží pri vstupe a registrácii špeciálny náramok, ktorý ho bude oprávňovať na vstupy do športovej haly.

Upozorňujeme, že vstup na palubovku športovej haly budú mať len súťažiaci. 

Návštevníci a doprovod súťažiacich budú môcť sledovať celý priebeh šampionátu z tribúny.

V priestoroch tribúny sa budú nachádzať aj stánky predávajúcich, ktorí budú ponúkať hand-made výrobky spojené s hobbyhorsingom.

Dôležité časy šampionátu:

7:00
3
7:00

Otvorenie športovej haly pre súťažiacich a doprovod

7:30 - 8:30
3
7:30 - 8:30

Registrácia súťažiacich

Prosím, pripravte si registračné číslo, ktoré ste dostali v maily pre urýchlenie registrácie

9:00
3
9:00

Slávnostné otvorenie Hobbyhorse Šampionátu 2024

9:30 - 14:00 hod
L
9:30 - 14:00 hod

Prvý blok športových disciplín

Športové disciplíny budú prebiehať na 3 zónach. Sledujte aplikáciu a obrazovky v hale.

14:00 - 15:00 hod
L
14:00 - 15:00 hod

Vyhlásenie víťazov disciplín, dekorovanie, šampión Slovenska za rok 2023

15:00 - 18:00 hod
L
15:00 - 18:00 hod

Druhý blok športových disciplín

Športové disciplíny budú prebiehať na 3 zónach. Sledujte aplikáciu a obrazovky v hale.

18:00 - 18:45 hod
L
18:00 - 18:45 hod

Vyhlásenie víťazov disciplín, dekorovanie, šampión Slovenska za rok 2024

18:45 - 19:00 hod
L
18:45 - 19:00 hod

Ukončenie Hobbyhorse šampionátu 2024

Upozorňujeme, že sa jedná o hrubé predpokladané časy, ktoré vychádzajú z našich najlepších odhadov. Počas dňa môžu z rôznych príčin nastať posuny časov, z tohto dôvodu, prosím, berte uvedené časy ako orientačné.