Western jednotlivcov

[ez-toc]

Neoficiálne výsledky pre disciplínu Western jednotlivcov na Hobbyhorse šampionáte 2023:

Zverejnený je len zoznam oficiálne odmeňovaných miest. Celkový zoznam súťažiacich s umiestnením je pre zúčastnených súťažiacich dostupný na vyžiadanie.

Z dôvodu neskorého času, keď sa mala uskutočniť disciplína Western Jednotlivcov sa rozhodcovia rozhodli, že bude disciplína hodnotená len na základe  dosiahnutého času. Aj z tohto dôvodu sú zverejnené výsledky neoficiálne, keďže neboli hodnotené ďalšie kritériá podľa pravidiel disciplíny Western Jednotlivcov. Každý súťažiaci získal úvodných 70 bodov.

Poradie
Športové číslo
Meno
Hobbyhorse
Výsledné body
Výsledný čas
1.
718
Barča Němcová
Beauty
70
13,760 s
2.
487
Klaudia Bizoňová
Caramel
70
13,820 s
3.
519
Julie Vondalová
Severka
70
14,260 s
4.
498
Nela Cangárová
Dash Mystery Falcon
70
14,420 s
5.
828
Päivi Kankaanniemi
Solkun Dambar
70
14,440 s
6.
502
Nela Hiklova
Jijo
70
14,460 s
7
489
Viktória Vaňková
Aramis
70
14,560 s

Poznámka: V prípade ak viacerí súťažiaci dosiahli rovnaký počet výsledných bodov a rovnaký výsledný čas, rozhodli o konečnom poradí rozhodcovia danej disciplíny.

Obrázok plochy arény a rozmiestnenia prekážok

Western Dráha V2

Pravidlá hodnotenia disciplíny Western jednotlivcov

podľa hobbyhorse komunityOtázky a odpovede

Ako bude hodnotená disciplína Western jednotlivcov?

Pre western jednotlivcov sa bude uplatňovať hodnotenie na základe počtu získaných bodov a najlepšieho času a to nasledovne:

  • Najskôr sa do poradia usporiadajú jazdci podľa počtu získaných bodov
  • V prípade, ak viacerí jazdci získajú rovnaký počet bodov – ako druhé kritérium sa použije odmeraný čas – a jazdci na rovnakom mieste sa zoradia podľa času vzostupne (od najnižšieho času smerom hore)
  • Víťazom sa stáva jazdec, ktorý získal najviac bodov (v prípade ak viacerí jazdci získali rovnaký počet bodov, tak ten, ktorý prešiel dráhu na minimálny čas).
  • Ďalší jazdci sú hodnotení podľa získaného poradia
  • Ak je jazdec prihlásený na disciplínu s dvoma hobbyhorsami, bude hodnotený len jeden z nich, ten ktorý bude umiestnený na lepšom poradí.
  • Vylúčení jazdci nebudú hodnotení

Bude sa hodnotiť aj vybavenie?

Áno. Používanie nedovoleného vybavenie je dôvodom na diskvalifikáciu.

Odporúča sa použitie westernovej uzdy, čo znamená, že uzda nemá vrchný nánosník. Povinné je udidlo alebo hackamore alebo bosal. Ak sa používa udidlo tak je potrebné použiť delené oťaže. Martingely alebo iné pomôcky nie sú povolené. Poprsáky sú povolené. Bandáže nie sú povolené. Bičík sa pri westernových závodoch nepoužíva.

Za čo môžem dostať trestné body?

Chyby sa delia na priestupky a chyby podľa toho, aká je ich závažnosť. Rozhodca ich hodnotí na základe toho, ako závažná a pokračujúca je chyba:

Priestupok: 1 – 2 trestné body:
prerušenie chôdze do dvoch krokov, dotýkanie sa prekážok, zlá pozícia jazdca alebo koňa, predčasná alebo neskorá zmena vedenia, nesprávny spôsob preskoku cez klát (vedúca noha prešľapuje prvá)

Chyba: 3 – 5 trestných bodov:
nesprávny chod, zmena vedenia cez beh, koňa, dotyk opratí palicovou rukou, dotyk značiek.

Nenašli ste odpovede na vaše otázky? Kontaktujte nás!