Parkúr 30 cm

Poznámka: Z dôvodu, nízkeho počtu prihlásených jazdcov pre disciplínu Parkúr 30 sme sa rozhodli, že sa disciplína na Hobbyhorse Šampionáte 203 nebude konať. 

Na tejto stránke nájdete ďalšie informácie o súťažnej disciplíne Parkúr 30 cm na Hobbyhorse Šampionáte 2023. Prosím zoznámte sa s týmito pravidlami ešte pred účasťou na šampionáte.

Hlavné pravidlá pre súťažný parkúr nájdete na tejto linke.

Špeciálne pravidlá, ktoré sa týkajú súťažnej disciplíny Parkúr 30 cm nájdete na tejto linke.Otázky a odpovede

Nenašiel som plán parkúru?

Plán parkúru bude zverejnený až priamo na hobbyhorse šampionáte. Dopredu ho nezverejňujeme. Plán sa bude

Stačí, keď budem mať na hobbyhorse len parelku?

Nie. Pre účasť na parkúre je povinné vybavenie minimálne jedno vybavenie: uzda, ohlávka, hacamore alebo bezudidlovka. Žiaľ parekla nestačí.

Kedy budem štartovať?

Zoznamy zaregistrovaných jazdcov budú zverejnené pred konaním šampionátu na webových stránkach šampionátu aj s uvedením predpokladaného času štartu. Zoznam bude počas šampionátu priebežne aktualizovaný.

Nenašli ste odpovede na vaše otázky? Kontaktujte nás!